Kamery IP do weryfikacji video

Nowe kamery Jablotron poszerzają Państwa opcje w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki aplikacji MyJABLOTRON dom można w pełni monitorować bez konieczności ciągłego spoglądania na telefon. System automatycznie generuje nagrania kolejnych minut zdarzenia z systemu alarmowego JABLOTRON 100, zapewniając natychmiastowy podgląd.

Podstawowe funkcje

Sekwencja wideo

Automatyczna rejestracja na 30 sekund przed alarmem i po jego zakończeniu.

Sekwencja wideo

Automatyczna rejestracja na 30 sekund przed alarmem i po jego zakończeniu.

Streaming na żywo

Nagranie na żywo z kamery, które można odtworzyć w dowolnej chwili, aby sprawdzić sytuację.

Najnowsza technologia

Kamery korzystają z komunikacji w chmurze w celu bezpiecznego przechowywania danych. Całość komunikacji jest szyfrowana i chroniona przed niewłaściwym wykorzystaniem. Całym systemem alarmowym wraz z kamerami zarządzasz z poziomu jednej, funkcjonalnej aplikacji MyJABLOTRON.

Gwarancja maksymalnego bezpieczeństwa

Kamery wchodzą w skład systemu alarmowego JABLOTRON 100 i automatycznie reagują na takie zdarzenia jak: stan alarmowy, uzbrajanie lub rozbrajanie obiektu. Użytkownik w aplikacji MyJABLOTRON otrzymuje nagranie kolejnych minut każdego zdarzenia. Umożliwia to natychmiastową weryfikację sytuacji. Ponadto cały system alarmowy wraz z kamerami możesz podłączyć do Agencji Ochrony, której operatorzy wszystkim się zajmą. W przypadku alarmów Centrum Monitoringu skontaktuje się z Tobą i wyśle jednostkę reagowania na miejsce zdarzenia.

Specyfikacja techniczna

  • Kolorowe nagranie wideo full HD
  • Kąt kamery do 115°
  • Oświetlenie podczerwone w przypadku słabej widoczności